„Wygrywanie oznacza brak strachu przed przegraną”

Podsumowanie miesiąca lipca – analiza wyników

By MR

W związku z zakończeniem lipca, dzisiejszy wpis będzię dogłębną analizą postępów w poprzednim miesiącu. Spisując na koniec kazdego dnia wszystkie dostępne dane odnośnie mojego tradingu, sprawdziłem, czy są jakieś zależności, które mogę zastosować. Zanim jednak przejdę do opisu statystyk, poruszę jedną ciekawą kwestię – są osoby, które uważają, że nie trzeba analizować swoich wyników. Ja przyjąłem jednak zasadę, a raczej stwierdzenie, które niedawno słyszałem i bardzo mi się spodobało: „Co można zmierzyć – można usprawnić”. I  z takim zamiarem podjąłem się poniższych analiz.

Kiedy się zatrzymać

Zacznę od analizy moich zysków/strat na koniec dnia. Tak się złożyło, że spisywałem te dane już od dawna dzięki czemu próbka 77 dni jest w miarę duża i można przypuszczać, że będzie statystycznie znacząca. Zebrałem moje wyniki i posegregowałem od największej straty do największego zysku (oczywiście na koniec dnia). Efekty tej segregarcji przedstawiam na wykresie poniżej.

Zyski/straty posegregowaneWykres 1. Zyski/straty posegregowane w zależności od wielkości

Jak widać, udało mi się mieć więcej dni na plusie niż stratnych (zaznaczam, że są to wyniki nie uwzględniające kosztów transakcji – ta sprawa nie jest aktualnie jednak dla mnie istotna, ponieważ zależy mi głównie na ogólnej systematyczności). Zauważyłem bardzo interesującą zależność – każdy dzień, w którym straciłem więcej niż 30 punktów, kończył się na ostatecznym limicie -40 punktów. Narysowana linia przechodzi przez liczbę -30 dzięki czemu wyraźnie widać, że ze straty nie większej niż -30 punktów udawało mi się powrócić na plus (dla jasności, zielone i czerwone znaczniki na wykresie oznaczają moje ekstremalne odchylenie w poszczególnym dniu). Wniosek z tego jest bardzo prosty – zamiast stosować limit -40, dla zaoszczędzenia 10 punktów, powinienem zatrzymać się już na -30. gdybym tak zrobił, zaoszczędził bym 70 punktów. Aczkolwiek, pisząc to, właśnie zauważyłem dwa dni, w których doszedłem dalej poniżej granicy -30, i udało się zmniejszyć tą stratę znacznie – w sumie 50 punktów. Jaki z tego mogę wyciągnąć wniosek? Prawdopodobnie taki, że zbliżając się do -30 powinienem zachować całkowitą ostrożność i wykonywać tylko transakcje, co do których mam ogromną pewność, aby nie pogrążyć się dalej. Wcześniej, taka ostrożność włączała mi się dopiero przy -40. Takim sposobem, mając zapas 10 punktów do dolnego limitu, mogę nie zmieniać swojego stylu, jednak zdecydowanie powinienem pracować na maksymalnym skupieniu.

Nawiasem mówiąc, ciekawy jest fakt, że najlepsze wyniki osiągałem zazwyczaj wtedy, gdy w ciągu dnia nie zszedłem poniżej 15 punktów.

Wniosek ostateczny: Zmienić dolny limit z -40 na -30 i dać sobie 10 punktów zapasu, który powienienem wykorzystać na zminimalizowanie straty, a za cel postawić sobie powrót na zero. Gdy tylko uda mi się skończyć taki dzień lepiej niż -30 to mogę go traktować jako pozytywny.

Analiza statystyczna w zależności od dnia zyskownego/stratnego

Poniższa tabela przedstawia średnie wartości z podziałem na rodzaj dnia. Z początku wydawało mi się, ze jest to idealny sposób na wykrycie ewentualnych punktów mojej słabości. Z tabeli można by wywnioskować, że w czasie dni stratnych przeprowadzam większą liczbę transakcji (wniosek ten już poruszyłem w jednym z moich poprzednich wpisów). Przy w miarę stałym poziomie transakcji zerowych (ok. 40%) można zauważyć, że w czasie dni zyskownych mam rację częściej, niż w czasie dni zakończonych stratą. Dodatkowo, wykonuję więcej transakcji długich niż krótkich. Tak analizować można całą tabelę, aczkolwiek najważniejszy wniosek doszedł do mnie dopiero wtedy, gdy postanowiłem wykonać prosty test statystyczny (t-Test) sprawdzający hipotezę zerową, która mówi, że porównywane serie danych są identyczne. Wyniki bardzo mnie zaskoczyły – okazało się, że żadne z przedstawionych zależności nie są różne od siebie pod względem statystycznym: serie danych dla dni stratnych jak i dla dni zyskownych porównane wobec siebie lub wobec ogólnej serii danych nie różnią się wystarczająco, aby odrzucić hipotezę zerową. W związku z tym, uznałem, że tego typu analiza nie ma kompletnie sensu. Być może, gdy zbiorę więcej danych, porównywanie będzie miało sens – teraz przy tak małej liczbie (pomimo, iż myślałem że 77 to dużo) sformułowane wnioski mogą bazować na przypadku – a jeżeli skupiać się na poprawie czegoś – lepiej to robić opierając się na solidnych fundamentach. Myślę, że jest to bardzo ważny wniosek. Oznacza on, że pomimo iż tabela 1 może być pewnego rodzaju obrazem aktualnej sytuacji, powody moich kiepskich wyników mogą być całkiem inne niż te, które widać na pierwszy rzut oka.

Tabela 1: Wartości średnie w zależności od dni zyskownych, stratnych oraz ogólnie.

Średnia dla dni zyskownychŚrednia dla dni stratnychŚrednia ogólnieMediana
Wszystkich transakcji58.9089.1369.4159.50
Długich60%65%62%61%
Krótkich40%35%38%39%
Zyskownych transakcji35%24%31%28%
Stratnych transakcji27%35%30%30%
Zerowych transakcji38%41%39%40%
Liczba kontraktów109166130124
Zysk / Strata18-2323
Średni zysk w punktach2.451.872.252.11
Średnia strata w punktach-1.90-1.82-1.87-1.70
Współczynnik zysku1.970.741.551.07
Współczynnik wstrząsu1.321.051.221.12
Współczynnik wydajności0.450.250.380.33
Odchylenie standardowe37.9734.0436.6034.98
Średnia wygrana41.9835.7239.8041.75
Średnia strata-31.39-35.18-32.71-30.56
Średni czas trwania transakcji00:01:1500:00:5500:01:0800:00:57
Średni czas trwania zyskownej transakcji00:01:5100:01:4000:01:4700:01:19
Średni czas trwania stratnej transakcji00:01:2900:01:0200:01:1900:00:53
Średni czas trwania zerowej transakcji00:00:3300:00:2500:00:3000:00:23

Regresja liniowa

Jedną z ciekawych metod, które poznałem w czasie studiów to regresja liniowa. Dzięki niej, można zbadać, wpływ poszczególnych współczynników (zmiennych niezależnych) na zmienną zależną. Ustawiając zysk/stratę jako zmienną zależną dokonałem testu, którego wyniki przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Regresja liniowa dla zmiennej zależnej Zysk/Strata

Zmienna niezależnaWspółczynnikBłądt-statystykawartość p
C-432.61525.14-0.820.42
AVG_EUROLOSER0.110.110.980.34
AVG_EUROWINNER-1.000.73-1.360.18
AVG_TICK_LOSER23.469.742.410.02
AVG_TICK_WINNER9.087.221.260.22
PERC_LOSERS271.94518.850.520.60
PERC_SCRATCHES407.54527.500.770.45
PERC_WINNERS624.99534.121.170.25
RATIO_IMPACT39.1018.672.090.05
RATIO_PERFORMANCE-17.5750.69-0.350.73
RATIO_PROFITFACTOR-8.742.33-3.750.00
RTP0.020.090.240.81
STANDARD_DEVIATION1.200.781.540.14
TIME_BREAKEVEN15387.798718.301.760.09
TIME_DURATION-53883.3916726.98-3.220.00
TIME_LOSERS26380.015711.654.620.00
TIME_WINNERS14263.925711.452.500.02
TOTAL_TRADES-0.140.16-0.870.39
============================================================
R-squared0.880048Mean dependent var4.608696
Adjusted R-squared0.807221S.D. dependent var23.90767
S.E. of regression10.49705Akaike info criterion7.826238
Sum squared resid3085.268Schwarz criterion8.541794
Log likelihood-162.0035F-statistic12.08398
Durbin-Watson stat1.923316Prob(F-statistic)0

Przyjmując poziom pewności 95% można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Na zyski/straty znaczący wpływ pozytywny mają następujące zmienne:
  – wartość średniej straty wyrażonej w punktach
  – współczynnik wstrząsu
  – średni czas trzymania  pozycji stratnych
  – średni czas trzymania pozycji zyskownych
 • Na zyski/straty negatywny wpływ mają następujące zmienne:
  – średni czas trzymania pozycji
  – współczynnik zysku
 • Na zyski/straty nie mają statystycznie znaczącego wpływu następujące zmienne:
  – liczba transakcji
  – liczba kontraktów
  – średni zysk/strata na transakcję wyrażona w euro
  – udział procentowy transakcji zyskownych do stratnych oraz do zerowych (tutaj aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że współczynniki są bardzo duże w porównaniu do pozostałych, jednak brak znaczenia statystycznego zmusza do stwierdzenia, że nie można tego traktować jako podstawy do stworzenia hipotezy.

Otrzymane rezultaty nie są do końca zgodne z tym, czego można by oczekiwać. f-Test pokazuje, że wyniki regresji są statystycznie znaczące więc wszystko jest tym bardziej „dziwne”. Aczkolwiek gdyby się zastanowić, powyższe dane mogą jednak mieć sens, gdyby zinterpretować je w następujący sposób.

 • wartość średniej straty wyrażonej w punktach. Im większa strata, tym lepsze wyniki? Oczywiście, może tak być, jeżeli tylko oznacza to zwiększenie skuteczności. Przyjmując kilka dużych strat, przy skuteczności np. 90% może być jak najbardziej uzasadnione. Jak widać, analiza mogła wychwycić takie sytuacje wśród moich transakcji.
 • współczynnik wstrząsu – jak najbardziej – średni zysk większy od średniej straty zdecydowanie wpływa na ostateczne zyski
 • średni czas trzymania pozycji stratnych – nawiązać można tutaj do punktu pierwszego – strata trzymana ma większe szanse na to, by zamienić się w pozycję zyskowną, a co za tym idzie, zwiększa się skuteczność a zyski rosną. Oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę na zasadę mówiącą o odcinaniu strat i pozwalaniu zyskom rosnąć, aczkolwiek sedno sprawy leży w znalezieniu kompromisu, ponieważ zbyt duża strata może skutecznie uniemożliwić wykonanie następnych transakcji.
 • średni czas trzymania pozycji zyskownych w oczywisty sposób wpływa na większe zyski. Trzymając zyskowną pozycję zwiększa się szansę na to, by zamieniła się w stratę, aczkolwiek jednocześnie zwiększa się prawdopodobieństwo powiększenia zysku.
 • średni czas trzymania pozycji – tutaj pojawia się wartość kompletnie przeciwstawna do dwóch powyższych – trzymanie pozycji zwiększa szansę na zyski. Jak to zinterpretować? Być może należy dążyć do tego by zminimalizować czas trzymania pozycji, aczkolwiek zmaksymalizować go tak, aby wyciągnąć jak najwięcej.
 • większy współczynnik zysku sugeruje mniejsze ostateczne zyski? Interesujące – wartość tego współczynnika nie jest duża, aczkolwiek może oznaczać, że zwiększając nominalną wartość moich transakcji, generowałem większe straty. Wydaje się być logiczne – zwiększenie pozycji jest jednym z trudniejszych etapów nauki tradingu i wynik ten może sugerować, że nie radzę sobie z tym najlepiej.
 • Liczba transakcji i liczba kontraktów nie ma znaczenia jeśli chodzi o ostateczny wynik? Ten wniosek może być „oszukany” w przeprowadzonej analizie a to dlatego, że koszty nie były uwzględniane w ostatecznych wynikach. Myślę, że w przyszłości trzeba będzie je uwzględnić. Co jest jednak ciekawe to fakt, że czasem w ciągu dnia trzeba wykonać dużo trade-ów, podczas gdy w innym dniu, wystarczy tylko kilka. Wszystko zależy od aktualnie panujących warunków.

Trzeba zaznaczyć, że jest to analiza moich transakcji, które nie są idealne. Gdyby były, zapewne wyniki były by bardziej intuicyjne. Badając przedstawione zależności, uświadomiłem sobie jeszcze dodatkowe ograniczenie – niektóre zmienne (np. czas trwania transakcji) nie są surowymi danymi, a średnimi dla poszczególnych dni. W związku z tym, że nie są oryginalnymi, wyniki mogą być zafałszowane. Dlatego postanowiłem przeprowadzić analizę dla każdej transakcji osobno, aczkolwiek jej rezultaty opiszę innym razem, ponieważ zapowiada się to być czasochłonne. Aczkolwiek bardzo jestem ciekawy wyników więc na pewno o nich wkrótce napiszę.

Rozkład poszczególnych transakcji

Ten element analizy bardzo mnie zaskoczył. Jak widać na wykresie poniżej, bardzo dużo moich transakcji jest zerowych! Trudno mi powiedzieć, czy poprzez ich wykonywanie udaje mi się uniknąć większych strat, czy też odcinam się od możliwości na większe zyski. Jedno jest pewne – generują one niesamowite koszty, których można by uniknąć gdybym tylko je wyeliminował. Poniższe wykresy świadczą o moim braku dyscypliny. Często zamiast czekać na idealne warunki, wskakuję w pozycję, ponieważ mam tą świadomość, że prawie zawsze mogę ją zamknąć bez straty ze względu na brak spreadu. Dodatkowo widać, szczególnie na wykresie 3, że udaje mi się utrzymać czasem pozycję na więcej punktów, a straty są odcinane w miarę systematycznie. Przypuszczam, że pojedyncze wartości -15 czy -10 pojawiły się w wyniku trzymania pozycji na 3 lub 4 kontraktach – stąd ich wielkość nominalna.

Rozkład transakcji po standaryzacji do 1 kontraktuWykres 2. Rozkład zysków/strat na transakcję po standaryzacji pozycji do 1 kontraktu

Rozkład transakcji - bez standaryzacjiWykres 3. Rozkład zysków/strat na transakcję bez standaryzacji

Jaki wniosek powinienem wyciągnąć z powyższej analizy? Przede wszystkim taki, żeby nie wykonywać transakcji zerowych. Powinienem albo przyjąć stratę na wyznaczonym stopie lub czekać do momentu, kiedy mój cel zostanie osiągnięty (łatwo napisać – trudno wykonać, jednak aby się rozwijać, trzeba wykonywać trudne zadania). W ten sposób, zmienna określająca moją skuteczność będzie bardziej zbliżona do tego, jaka ona w rzeczywistości jest. Dodatkowo, powinienem skupić się na poprawie dyscypliny, a co za tym idzie, być bardziej selektywnym odnośnie podejmowanych decyzji.

Regresja liniowa dla poszczególnych transakcji

Ostatni test opisany w tym wpisie dotyczyć będzie wpływu poszczególnych zmiennych na ostateczną wartość oczekiwaną. Wyniki podzielone zostały ze względu na te, w których transakcje zostały ustandaryzowane do wielkości jednego kontraktu oraz te, bez standaryzacji, czyli taki rozmiar jaki aktualnie był wykorzystany.

Jak widać, przedstawione rezultaty prowadzą do dużo bardziej sensownych wniosków. A mianowicie – w obu przypadkach skuteczność (WINNERS) określana jako procent transakcji wygrywających ma ogromny pozytywny wpływ na wartość oczekiwaną. Dodatkowo, zależność ta jest statystycznie znacząca, przy statystycznie znaczącym ostatecznym f-teście całej regresji dzięki czemu stwierdzić można, że jest to jedna z najważniejszych wielkości na jakiej trzeba się skupić. W obu przypadkach potwierdzony został wniosek, który można by przypuszczać za prawdziwy – wielkość straty ustandaryzowana do 1 kontraktu  ma negatywny wpływ na wartość oczekiwaną, aczkolwiek wpływ, pomimo, że statystycznie znaczący, jest niewielki w porównaniu do procentowej ilości wygranych.

Tabela 5: Regresja liniowa dla wielkości transakcji ustandaryzowanej do 1 jednego kontraktu

ZmiennaWspółczynnikBłądt-statystykawartość p
C-15.87662.76592-5.740090
AVG_TICK_LOSER-0.384230.538188-0.713940.4856
AVG_TICK_WINNER0.844480.5932451.4234910.1738
OPPORTUNITY0.0116810.0012029.7207290
PROFIT-0.033060.032451-1.018860.3234
SCRATCH0.0037490.0156190.240020.8134
WINNERS23.757764.4244395.3696650.0001
SUM_TRADES0.0321840.0179731.79070.0923
=======================================================
R-squared0.984092Mean dependent var-0.4416
Adjusted R-squared0.977132S.D. dependent var5.372603
S.E. of regression0.81246Akaike info criterion2.6837
Sum squared resid10.56145Schwarz criterion3.076385
Log likelihood-24.2044F-statistic141.3941
Durbin-Watson stat2.001157Prob(F-statistic)0

Tabela 6: Regresja liniowa (brak standaryzacji)

ZmiennaWspółczynnikBłądt-statystykawartość p
C-10.24834.585687-2.234840.04
WINNERS18.769046.996382.6826790.0163
SUM_TRADES0.0123530.0282020.4380220.6672
SCRATCH-0.009910.031356-0.315940.7561
PROFIT0.0068010.0273140.2489830.8065
OPPORTUNITY0.0090930.0016175.624040
AVG_TICK_WINNER-0.706580.559892-1.2620.225
AVG_TICK_LOSER-0.966050.337535-2.862060.0113
=======================================================
R-squared0.965321Mean dependent var-0.34768
Adjusted R-squared0.95015S.D. dependent var6.334571
S.E. of regression1.414332Akaike info criterion3.792393
Sum squared resid32.00536Schwarz criterion4.185078
Log likelihood-37.5087F-statistic63.62583
Durbin-Watson stat1.855292Prob(F-statistic)0

Podsumowanie i ostateczne wnioski

Pierwszą opisaną zależnością była maksymalna strata w ciągu dnia do ostatecznego zysku na jego zakończenie. Uznałem, że moja dolna granica powinna zostać przesunięta o 10 punktów wyżej (do -30 z -40), a gdy do niej dotrę, powinienem zmienić swój cel na to, żeby jak najbardziej zminimalizować stratę. Mając w zapasie 10 punktów do dozwolonego limitu -40 powinienem wykonywać transakcję w maksymalnym skupieniu wybierając tylko te, które dadzą mi największe szansę na zyski. Tak powinienem właściwie zachowywać się codziennie, aczkolwiek opisana ekstremalna sytuacja wymaga ekstremalnej postawy.

Drugim wnioskiem był fakt, że zwykła analiza średnich dla dni zyskownych i stratnych, pomimo że może wydawać się dobrym źródłem informacji, może prowadzić do błędnych wniosków, które są efektem przypadku. Dopiero statystycznie znacząca próba może służyć jako podstawa do wyciągania poprawnych wniosków. Dodatkowo, analizując średnie średnich, w niektórych przypadkach, może być powodem dodatkowych zniekształceń. Dlatego też, aby upewnić się co do poprawności analizy, przygotuję nową na podstawie wszystkich wykonanych transakcji, do których mam dostęp.

Następnym wnioskiem był fakt, że wykonuję bardzo dużo transakcji zerowych generując zbędne koszty. Tak jak już wspomniałem, trudno określić czy w taki sposób unikam dużych strat czy zamykam się na większe zyski. Pewne jest jednak to, że zdecydowanie powinienem je wyeliminować poprzez pracę nad dyscypliną i większą selektywność. W końcu transakcja powinna albo dotrzeć do celu, albo zostać zastopowana.

Ostatecznie, potwierdził się fakt, że na wartość oczekiwaną bardzo pozytywny wpływ ma stosunek pozycji zyskownych do stratnych. Jeżeli uda mi się zwiększyć ten stosunek, można spodziewać się poprawy wyników. Praca nad skutecznością powinna być jednak wsparta limitowaniem strat, aczkolwiek nie odcinaniem ich jak tylko się pojawią a pozwolić im „oddychać”, aby dać szanse na to, żeby strata zamieniła się w zysk.

Na koniec chciałem zauważyć,  że powyższa analiza dotyczy transakcji, które sam wykonałem. Przypuszczam, że gdyby przeprowadzić analizę dla innej osoby, wyniki mogą być całkowicie odmienne.  Dodatkowo, wziąłem pod uwagę wszystkie dostępne dane, które zacząłem spisywać od czerwca. Idealnie by było, gdybym mógł przeprowadzić analizę dla poszczególnych okresów czasowych, dzięki czemu można by zobaczyć, czy są jakieś postępy. Niestety dostępne dane mi tego nie umożliwiają, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie to możliwe.

Pozdrawiam

P.S. Jeżeli zauważone zostaną jakieś błędy, bardzo proszę o komentarze, dzięki którym będę mógł dokonać poprawek. Wszelkie sugestie na temat testów, których nie przeprowadziłem, a mógł bym przeprowadzić są również mile widziane.

Tagi: , , , , , ,

dodajdo

Skomentuj

Musisz być Zalogowany. Możesz komentować posty.

Reklamy

Wsparcie finansowe

Jeżeli spodobała Ci się ta strona, pozostaw na niej komentarz, ponieważ nic innego tak bardzo nie motywuje, jak zainteresowanie ze strony odwiedzających. Jeśli posiadasz własną stronę o podobnej tematyce, umieść na niej linka do mojej strony i jeśli dasz mi o tym znać, zrobię to samo. A jeżeli dodatkowo uważasz, że ta strona jest wartościowa i masz taką możliwość, możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą abym mógł ją dalej rozwijać. Nie oczekuję żadnej płatności, aczkolwiek fundusze pomogą mi pokryć koszty poświęconego czasu.
Kwota: PLN
Dotpay.pl
Dziękuję!
Marcin Radlak

Ankieta